Władze

Komenda Hufca

  • phm. Milena Derlikiewicz – Komendant Hufca
  • phm. Olga Korowacka – zastępca Komendanta Hufca
  • hm. Sławomir Góral – skarbnik Hufca

Komisja Rewizyjna

  • pwd. Artur Mackiewicz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • hm. Krystyna Michalik – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • hm. Zofia Żołnierowicz – sekretarz Komisji Rewizyjnej