Kontakt

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
Bałtycki Hufiec Morski w Kołobrzegu

ul. Słowińców 1
78-100 Kołobrzeg
NIP: 851-30-10-025
tel. 94 35 221 14
e-mail: kolobrzeg@zhp.pl

Komendant Hufca – phm. Milena Derlikiewicz
tel. 691 401 274

Zastępca komendanta ds programowych – phm. Olga Korowacka
tel. 609 629 798

Konto Hufca:
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
Bałtycki Hufiec Morski w Kołobrzegu:
PEKAO S.A. o/Kołobrzeg
nr 37 1240 6508 1111 0000 5407 4808

Administrator - osoba odpowiedzialna za zawartość merytoryczną oraz obsługę techniczną strony: phm. Milena Derlikiewicz - milena.d@wp.eu