Jednostki

L.p. Nazwa jednostki Osoba prowadząca Kontakt
1. 28 Kołobrzeska Gromada Zuchowa
„LEŚNE PROMYCZKI”
pwd. Wiktoria Kotecka HO 798 336 979
2. 50 Gromada Zuchowa
„TUPOT STU STÓP” z Dygowa
phm. Milena
Derlikiewicz
691 401 274
3. 75 Drużyna Harcerska
„GLOBINA” z Dygowa
phm. Olga
Korowacka
609 629 798
4. 112 Kołobrzeska Drużyna Starszoharcerska
„KRYPTONIM” im. Cichociemnych
sam. Alicja Rudzionek 511 461 311
5. 141 Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej
„RYCERZE MORZA” z Drzonowa
pwd. Angelika
Telej
605 162 444
6. 165 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
„KOLIBRY” z Siemyśla
ćw. Rafał
Kołtak
887 200 889
7. Krąg Instruktorski
„BEZ ZOBOWIĄZAŃ”
pwd. Artur
Mackiewicz
8. Harcerski Krąg Seniora
„JANTAR”
phm. Janina
Sienkiewicz
504 044 284
9. Próbna Gromada Zuchowa phm. Norbert Zajler