Historyczna plakietka hufca 1963

Historyczna plakietka hufca 1963r.Do pobrania

1. Kolejność działań w nowej jednostce ZHP  word pdf

2. Instrukcja tworzenia i działania jednostek ZHP od 01.09.2015  word pdf

3. Wzór zgody na przynależność dziecka do ZHP  word pdf

4. Wzór deklaracji członkowskiej ZHP  word pdf

5. Wzór deklaracji drużynowego gromady/drużyny ZHP  pdf

6. Wzór deklaracji opiekuna gromady  drużyny ZHP  pdf

7. Umowa wolontariacka drużynowego  word pdf

8. Protokół przejęcia dokumentacji finansowej drużyny  pdf

9. Zobowiązanie do ukończenia kursu drużynowych i próby pwd.  pdf

10. Karta biwaku  word pdf

11. Wzór planu pracy imprezy harcerskiej  word pdf

12. Oświadczenie wypożyczającego sprzęt z hufca  word pdf

13. Wzór próby przewodnikowskiej  word pdf

14. Karta do spisu ewidencji  word pdf

15. Porozumienie Kurator - Komendant Chorągwi ZHP  pdf

16. Regulamin mundurowy ZHP - 31.03.2015  pdf

17. Regulamin stopni harcerskich  word pdf

18. Wyjątki z instrukcji dotyczące finansów jednostek  word pdf

19. Podział obowiązków na rajdzie, zlocie  word pdf

20. Wzór rozkazu drużynowego  pdf

21.

22. Wizytówka z  NIP-em hufca  word pdf

23. Wizytówka z kontem hufca  word pdf

 
1% dla harcerzy!

Przekaż 1 % podatku dla Hufca Kołobrzeg

KRS: 0000 278 582

z dopiskiem "11 00"

Biuro hufca

Godziny otwarcia biura hufca:
poniedziałek - czwartek

godz. 8:00 - 15:00

Dyżur Komendanta Hufca:
wtorek
godz. 16:00 - 17:00

Dyżur Komendanta ds Programowych:
każdy I wtorek miesiąca

godz. 16:00 - 17:00

1% dla drużyn!

KRS: 0000 278 582

z dopiskiem odpowiednim dla każdej z drużyn i kręgów:

"11 00" KOMENDA HUFCA

"11 01" RYCERZE MORZA

"11 03" PARTYZANT

"11 04" TUPOT STU STÓP

"11 06" KRYPTONIM

"11 07" LEŚNE PROMYCZKI

"11 09" JANTAR

"11 12" KOLIBRY

"11 13" GLOBINA

"11 14" BEZ ZOBOWIĄZAŃ

"11 15" CHAOS