Historyczna plakietka hufca 1963

Historyczna plakietka hufca 1963r.WŁADZE HUFCA


KOMENDA HUFCA ZHP KOŁOBRZEG

pwd. Milena Derlikiewicz - Komendant Hufca

pwd. Olga Jeżak - zastępca Komendanta Hufca

hm. Sławomir Góral - skarbnik Hufca

phm. Agnieszka Małetko - członek Komendy Hufca

hm. Elżbieta Bartold - członek Komendy Hufca

pwd. Artur Mackiewicz - członek Komendy Hufca


KOMISJE I ZESPOŁY HUFCA ZHP KOŁOBRZEG


KOMISJA REWIZYJNA HUFCA

hm. Wiesław Stasiński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

hm. Krystyna Michalik - zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

pwd. Aleksandra Kostrubiec - członek Komisji Rewizyjnej


KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

hm. Elżbieta Batrold - przewodnicząca KSI

hm. Wiesław Stasiński - członek KSI

hm. Sławomir Góral - członek KSI

phm. Marcin Ostapiec - członek KSI

 
1% dla harcerzy!

Przekaż 1 % podatku dla Hufca Kołobrzeg

KRS: 0000 278 582

z dopiskiem "11 00"

Biuro hufca

Godziny otwarcia biura hufca:
poniedziałek - czwartek

godz. 8:00 - 15:00

Dyżur Komendanta Hufca:
wtorek
godz. 16:00 - 17:00

Dyżur Komendanta ds Programowych:
każdy I wtorek miesiąca

godz. 16:00 - 17:00

1% dla drużyn!

KRS: 0000 278 582

z dopiskiem odpowiednim dla każdej z drużyn i kręgów:

"11 00" KOMENDA HUFCA

"11 01" RYCERZE MORZA

"11 03" PARTYZANT

"11 04" TUPOT STU STÓP

"11 06" KRYPTONIM

"11 07" LEŚNE PROMYCZKI

"11 09" JANTAR

"11 12" KOLIBRY

"11 13" GLOBINA

"11 14" BEZ ZOBOWIĄZAŃ

"11 15" CHAOS