XI Zjazd BHM zakończony

XI Zjazd Bałtyckiego Hufca Morskiego zakończył się wyborem nowych władz w składzie:
phm. Milena Derlikiewicz – Komendant Hufca
phm. Olga Korowacka – zastępca Komendanta Hufca
hm. Sławomir Góral – skarbnik Hufca
Komisja Rewizyjna
pwd. Artur Mackiewicz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
hm. Krystyna Michalik – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
hm. Zofia Żołnierowicz – sekretarz Komisji Rewizyjnej