Plan Pracy Hufcowej KSI

PLAN PRACY HUFCOWEJ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH

NA OKRES: STYCZEŃ – GRUDZIEŃ  2019

Lp. Data (godzina) Rodzaj (forma) spotkania Uczestnicy Uwagi:
1. 12.02.2019.

godz.16.00.

Posiedzenie KSI.

Rozpatrywanie prób

Zainteresowani.
2. 22.04.2019.

godz.16.00.

Posiedzenie KSI.

Rozpatrywanie prób.

Zainteresowani.
3. 11.06.2019.

godz.16.00.

Posiedzenie KSI.

Rozpatrywanie prób.

Zainteresowani.
4. 24.09.2019.

godz.16.00.

Warsztaty prób na stopnie instruktorskie.

Posiedzenie KSI – rozpatrywanie prób.

Drużynowi, instruktorzy.
5. 20.11.2019.

godz.16.00.

Posiedzenie KSI.

Rozpatrywanie prób.

Zainteresowani.

 

Uwaga: Przedstawiciel Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich do dyspozycji w biurze hufca od wtorku do czwartku w godzinach 8.00-15.00.